Punerea în liberă circulație sau plasarea sub regim de antrepozit vamal, de zonă liberă sau de perfecționare activă a produselor enumerate în anexa la prezentul regulament, originare din Ucraina, este permisă numai în alte state membre decât Bulgaria, Polonia, România, Slovacia sau Ungaria”, Art. 1, din REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1100 AL COMISIEI din 5 iunie 2023 de introducere a unor măsuri preventive privind anumite produse originare din Ucraina. 

Regulamentul ar trebui să se aplice până la 15 septembrie 2023.

Donează pentru a susține site-ul lantulalimentar.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Write A Comment