Observatorul acoperă cel puțin următoarele sectoare agricole:
(a) cereale, (b) zahăr, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, (c) ulei de măsline, (d) fructe și legume, (e) vin, (f) lapte și produse lactate, (g) carne de vită și mânzat, (h) carne de porc, (i) carne de oaie și de capră și (j) carne de pasăre.

Observatorul colectează datele statistice și informațiile necesare pentru realizarea de analize și de studii cu privire la:
(a) producție și aprovizionare;
(b) mecanismele de stabilire a prețurilor și, pe cât posibil, marjele de profit de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu produse agroalimentare din cadrul Uniunii și al statelor membre;
(c) tendințele în ceea ce privește evoluția prețurilor și, pe cât posibil, marjele de profit la toate nivelurile lanțului de aprovizionare cu produse alimentare din cadrul Uniunii și al statelor membre, precum și din toate sectoarele agricole și agroalimentare;
(d) previziunile referitoare la piață pe termen scurt și mediu;
(e) evoluția importurilor și a exporturilor de produse agricole, în special rata de utilizare a contingentelor tarifare pentru importul de produse agricole pe teritoriul Uniunii.

Observatorul elaborează anual un raport pe care îl transmite Parlamentului European și Consiliului.

Statele membre colectează informațiile de la întreprinderile de prelucrare a produselor agricole sau de la alți operatori implicați în comercializarea produselor agricole și le transmit observatorului.

Aceste informații sunt considerate confidențiale, iar observatorul se asigură că prețurile practicate în mod specific de diferiții operatori economici sau numele acestora nu sunt publicate.
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să se instituie un sistem de notificare și de raportare în scopul aplicării prezentului articol.

Observatorul instituie un mecanism de alertă timpurie și praguri de alertă și notifică Parlamentului European și Consiliului, în cazul în care este depășit pragul de alertă relevant, amenințările de perturbare a pieței cauzate de majorări sau reduceri semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau de alte evenimente și circumstanțe având efecte similare.

În termen de cel mult 30 de zile de la data notificării din partea observatorului, Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului situația pieței pentru produsul în cauză, cauzele perturbării pieței și, după caz, măsurile avute în vedere.

La nivel european sunt deja active observatoare ale diferitelor sectoare de producție agro-alimentară și observatoare ale prețurilor. Prin documentul adoptat în 23 octombrie, Parlamentul european a instituit un Observator unificat care va urmări mecanismele de formare a prețurilor, pentru a detecta unde și de ce au loc salturi de prețuri nejustificate de la fermier până la consumatorul final.

Donează pentru a susține site-ul lantulalimentar.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Write A Comment