Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a efectuat plățile către beneficiarii Programului Naţional Apicol (PNA) pentru anul 2020, valoarea sprijinului financiar alocat pentru anul acesta fiind de 50.210 mii lei, 50% reprezentând contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale. Această sumă a fost integral plătită unui număr de 6.150 apicultori declarați eligibili și 10 forme asociative legal constituite.
Ca urmare a verificărilor administrative și centralizării datelor aferente cererilor de plată depuse de solicitanți, mai jos regăsiți măsurile/acţiunile cuprinse în Program pentru care a fost plătit sprijinul financiar în anul 2020:

 1. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori:
  A.1.- consultanță în apicultură;
  A.2.- promovarea apiculturii şi a produselor apicole;
  A.3.- organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură;
  A.4.- achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cererii;
  A.5.- achiziția de către formele asociative de echipament pentru ambalarea mierii.
 2. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei. Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei
 3. Raţionalizarea transhumanţei / stupăritului pastoral:
  C.1. Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral;
  C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole : colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator;
  C.3. Achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie – combinezon apicol, mănuși de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere.
  C.4. Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie-remorci şi mijloace de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral-remorcă apicolă, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare-descărcare stupi.
 4. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune. Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine
 5. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă.
  Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii
  Program Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar, informează APIA pe pagina de facebook.

Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment