Dat fiind că fermierii utilizează volume mari de apă dulce, Curtea de Conturi Europeană intenționează să evalueze impactul politicii agricole a UE asupra utilizării durabile a apei. Auditul, care tocmai a demarat, va fi util pentru progresul reformei UE referitoare la politica agricolă comună, potrivit https://www.eca.europa.eu.
Apa dulce este una dintre cele mai prețioase resurse.

Dubla presiune exercitată de activitatea economică și de schimbările climatice face însă ca apa să devină o resursă din ce în ce mai rară peste tot în Europa. Agricultura, în special, are un impact major în acest sens. Cel puțin un sfert din volumul total de apă dulce captat în UE este utilizat pe terenurile agricole. Activitatea agricolă afectează nu numai cantitatea și disponibilitatea resurselor de apă dulce, ci și calitatea apei, de exemplu prin poluarea generată de îngrășăminte și de pesticide.

„Fermierii utilizează volume mari de apă dulce; în același timp, ei sunt printre primii afectați de deficitul de apă”, a declarat doamna Joëlle Elvinger, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit. „Auditul Curții își propune să stabilească în special dacă acțiunile UE și ale statelor membre în domeniul agriculturii sunt adecvate și eficace în aplicarea și asigurarea respectării principiilor unei gospodăriri durabile a acestei resurse vitale.”

Abordarea utilizată în prezent de UE în ceea ce privește gospodărirea apei datează din 2000, anul în care a fost adoptată Directiva-cadru privind apa. Aceasta a introdus, printre altele, principiile unei utilizări durabile a apei. Directiva are ca scop evitarea deteriorării corpurilor de apă și obținerea unei bune stări din punct de vedere calitativ și cantitativ a tuturor corpurilor de apă din UE

Donează pentru a susține site-ul lantulalimentar.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Write A Comment