Meloidogyne graminicola ( Golden și Birchfield ) a fost depistat pentru prima dată, pe continentul european în 2016,  într-o zonă din nordul Italiei în care se produce orez. De atunci, a fost depistat și pe alte terenuri cultivate cu orez, iar cele mai grave cazuri de infestare au generat pierderi de culturi de până la 50 % din producția uzuală.

Italia este în prezent singurul stat membru în care a fost confirmată prezența Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield).

C.E. ajuns la concluzia că eradicarea Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) nu mai este posibilă într-o anumită regiune din această zonă din Italia în care se produce orez. Prin urmare, este necesar să se permită Italiei să aplice măsuri pentru izolarea acestui organism în regiunea respectivă, în locul unor măsuri de eradicare. Este necesar ca aceste măsuri să vizeze menținerea unor nivelurilor stabile ale Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield). Cu toate acestea, în cazul în care anchetele arată o creștere a nivelurilor de Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), este necesar să fie aplicate măsuri de eradicare pentru a reduce din nou nivelurile sale și pentru a preveni răspândirea sa.

Este necesar ca statele membre să informeze publicul larg și operatorii profesioniști relevanți cu privire la amenințarea reprezentată de Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) și la măsurile luate împotriva sa pentru a asigura o abordare mai eficientă din partea tuturor persoanelor potențial vizate. În special, este necesar ca statele membre să organizeze campanii de sensibilizare a publicului cu privire la pericolul răspândirii acestui organism dăunător prin intermediul articolelor de încălțăminte și al vehiculelor, având în vedere că aceste mijloace sunt utilizate cel mai frecvent de publicul larg.

Este necesar ca anchetele să fie efectuate în zonele demarcate și pe plantele-gazdă din afara acestor zone, pentru a depista din timp potențiala prezență a Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) și pentru a preveni răspândirea sa pe restul teritoriului Uniunii. Este necesar ca statele membre să efectueze anchete anuale pe baza unei evaluări a riscului de introducere a Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield).

Având în vedere dovezile din Italia și distribuția largă a Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) în țări terțe producătoare de orez, este necesar să se verifice dacă în țările terțe respective au fost îndeplinite anumite condiții în ceea ce privește plantele înrădăcinate din specia Oryza sativa L. destinate plantării, înainte de introducerea lor în Uniune. În special, este necesar ca respectivele condiții să vizeze absența organismului dăunător din locul sau situl de producție, inspecțiile oficiale care trebuie efectuate și declarațiile necesare din certificatul fitosanitar. Aceste condiții sunt necesare pentru a asigura absența Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) din plantele respective.

sursa wikipedia.com

În plus, este necesar ca, la sosire, plantele înrădăcinate destinate plantării din specia Oryza sativa L. să fie inspectate vizual și, în cazul în care prezintă simptome determinate de Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), să fie eșantionate și testate pentru a depista prezența organismului dăunător respectiv, pentru a identifica o eventuală prezență a acestuia sau pentru a stabili absența acestuia.

De asemenea, este necesar să fie prevăzute măsuri privind circulația pe teritoriul Uniunii a plantelor înrădăcinate din specia Oryza sativa L. provenite din Uniune. Pentru a asigura un nivel adecvat de protecție fitosanitară, este necesar să fie interzisă circulația acestor plante și a solului din zonele demarcate în restul teritoriului Uniunii.

În cazul în care prezența organismului dăunător specificat pe teritoriul Uniunii este confirmată, fiecare stat membru în cauză stabilește imediat o zonă demarcată.

Dacă prezența organismului dăunător specificat este confirmată în zona-tampon, statul membru în cauză revizuiește imediat și modifică în consecință delimitarea zonei infestate și a zonei-tampon.

În ceea ce privește zona (zonele) demarcată (demarcate) în care au fost aplicate măsurile de eradicare și de izolare menționate la articolele 5 și 6, statul membru în cauză organizează campanii de sensibilizare a publicului cu privire la amenințarea reprezentată de organismul dăunător specificat și la măsurile adoptate pentru a preveni răspândirea acestuia în afara zonelor demarcate. El asigură faptul că publicul larg și operatorii relevanți sunt la curent cu delimitarea zonei (zonelor) demarcate, a zonei infestate și a zonei-tampon.

Statele membre efectuează anchete oficiale anuale pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat pe plantele-gazdă de pe teritoriul lor, acordând prioritate anchetelor privind plantele specificate. Anchetele respective trebuie să se bazeze pe riscuri.

Statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, rezultatele anchetelor efectuate în afara zonelor demarcate.

Organismul dăunător a fost depistat prima dată în India, dar a fost descris cu exactitate în SUA, fiind przent în orezării pe continentele americane, în Africa și Asia.

foto cover researchgate.com


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment