Cele mai importante măsuri constau în extinderea controalelor și asupra hibrizilor de tomate , precum și creșterea obligatorie a ratei de eșantionare și de testare  la 50 %, pentru transporturile de semințe specificate și de plante specificate originare din Israel destinate plantării, iar pentru transporturile de semințe specificate originare din China, la 100 %.

Mai mult, în cazul în care prezența sau prezența suspectată a organismului dăunător specificat ( ToBRFV ) este confirmată oficial pe teritoriul unui stat membru, autoritatea competentă a statului membru în cauză stabilește fără întârziere o zonă demarcată după cum urmează:

(a)în cazul prezenței organismului dăunător specificat în locurile de producție cu protecție fizică, zona delimitată cuprinde cel puțin locul de producție în care a fost depistat organismul dăunător specificat;
(b)în cazul prezenței organismului dăunător specificat în alte locuri de producție decât cele menționate la litera (a), zona delimitată este formată din: (i) o zonă infestată care include cel puțin locul de producție în care s-a constatat prezența organismului dăunător specificat;   (ii) o zonă tampon de cel puțin 30 m în jurul zonei infestate.

(3)   În zona delimitată, autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supravegherea oficială a autorității competente:

(a)pentru locurile de producție destinate producției de plante specificate destinate plantării sau producției de semințe specificate: (i) înlătură și distruge imediat toate loturile infectate de plante specificate destinate plantării și, după caz, semințele specificate care provin din loturile respective. Înlăturarea și distrugerea se efectuează astfel încât să nu existe niciun risc de răspândire a organismului dăunător specificat;   (ii) aplică măsuri de igienă specifice personalului, structurilor, uneltelor și utilajelor aferente locului de producție, materialelor și mijloacelor de transport, pentru a preveni răspândirea organismului dăunător specificat la celelalte loturi prezente în locul de producție și la culturile succesive ale plantelor specificate sau la alte locuri de producție;   (iii) distruge sau tratează substratul de cultură cel puțin la sfârșitul sezonului de recoltă, astfel încât să nu existe niciun risc identificabil de răspândire a organismului dăunător specificat;
(b)pentru locurile de producție destinate producției de fructe specificate: (i) înlătură și distruge toate plantele specificate din locul de producție, cel puțin la sfârșitul sezonului de recoltă. Înlăturarea se efectuează astfel încât să nu existe niciun risc identificabil de răspândire a organismului dăunător specificat;   (ii) aplică măsuri specifice de igienă personalului, structurilor, uneltelor și utilajelor aferente locului de producție, materialelor și mijloacelor de ambalare și de transport ale fructelor, pentru a preveni răspândirea organismului dăunător specificat la culturile succesive ale plantelor specificate sau la alte locuri de producție;   (iii) distruge sau tratează substratul de cultură cel puțin la sfârșitul sezonului de recoltă, astfel încât să nu existe niciun risc identificabil de răspândire a organismului dăunător specificat.

În ce privește circulația semințelor specificate pe teritoriul Uniunii Europene, aceasta poate fi efectuată numai dacă semințele sunt însoțite de un pașaport fitosanitar și dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

( a) plantele-mamă ale semințelor au fost produse într-un loc de producție în care nu este cunoscută prezența organismului dăunător specificat, pe baza inspecțiilor oficiale efectuate la momentul potrivit pentru a detecta organismul dăunător specificat;

(b) semințele sau plantele-mamă ale semințelor au fost supuse eșantionării și testării pentru organismul dăunător specificat de către autoritatea competentă, sau au fost supuse eșantionării și testării de către operatori profesioniști sub supravegherea oficială a autorității competente și, în urma testelor respective, s-a constatat că sunt indemne de organismul dăunător specificat. Atunci când plantele-mamă sunt testate, eșantionarea are loc în cel mai scurt timp posibil înainte de prima recoltare a fructelor. În cazul în care se suspectează prezența organismului dăunător specificat, eșantionarea și testarea se efectuează numai de către autoritățile competente.  


Forul european a ajuns la concluzia că trebuie să se specifice că testarea plantelor mamă trebuie să aibă loc în cel mai scurt timp posibil înainte de recoltarea fructelor, deoarece experiența dobândită de la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1191 a arătat că acest lucru este necesar pentru a se asigura că fructele din care sunt extrase semințele sunt indemne de organismul dăunător specificat.
În cursul controalelor fitosanitare efectuate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1191, statele membre au detectat un număr mare de transporturi de plante infectate originare din China și Israel   Potrivit noilor definiții «plante specificate» înseamnă plantele, altele decât semințele specificate și fructele specificate, de Solanum lycopersicum L. și hibrizii săi și de Capsicum spp.;   (c) «semințe specificate» înseamnă semințe de Solanum lycopersicum L. și hibrizii săi și fructe de Capsicum spp.;   (d) «fructe specificate» înseamnă fructe de Solanum lycopersicum L. și hibrizii săi și fructe de Capsicum spp.”

Regulamentul de punere în aplicare 2021/1809 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astăzi, 14 octombrie, și modifică Regulamentul de punere în aplicare 2020/1191, din 11 august 2020.   Comisia a revenit cu modificări, întrucât de la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1191, o serie de audituri efectuate de Comisie în 2020 și 2021 au arătat că punerea în aplicare a măsurilor de eradicare a fost inconsecventă. Prin urmare, a fost necesar să se introducă norme specifice pentru stabilirea zonelor delimitate și pentru măsurile care trebuie luate în acestea. Normele respective trebuie, de asemenea, să facă o distincție între locurile de producție cu protecție fizică și alte locuri de producție, din cauza riscului fitosanitar diferit pe care îl prezintă acestea.

Din 2018, statele membre au raportat focare ale organismului dăunător specificat în culturile de tomate de pe teritoriul lor și măsurile luate pentru a-l controla. Germania, în 2018, și Italia, în 2019, au efectuat analize ale riscurilor privind organismul dăunător care arată că organismul dăunător specificat și efectele sale distructive ar putea constitui un motiv important de îngrijorare în Uniune în ceea ce privește sănătatea plantelor, în special pentru producția de Solanum lycopersicum L. și Capsicum spp.

ToBRFV a fost identificat prima oară în Israel, în 2014.

Oficial, în România nu a fost raportată prezența ToBRFV, dar unii reprezentanți ai legumicultorilor au susținut că virusul acesta ar fi ajuns și în țara noastră.

foto cover @Lantulalimentar.ro


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment