ROMAPIS, federația asociațiilor apicole din România, a depus în 10 aprilie 2019 cererea de finanțare pentru un proiect numit ”APISANA, laborator mobil de recoltare și conservare a probelor colectate pentru evaluarea toxicității culturilor agricole asupra albinelor melifere”, cu o valoare eligibilă de 269.586 euro, o valoare publică de 266.082 euro și un total cumulat de 3.261.233 euro, zona de aplicare fiind București și jud. Bihor, în comuna Budureasa, satele Budureasa și Burda și comuna Curățele, sat Cresuia.

ROMAPIS a mai depus, tot în 10 aprilie 2019, cerere de finanțare pentru un al doilea proiect numit ”AGROAPIS, proiect pentru ridicarea valorii producției apicole prin folosirea culturilor agricole benefice albinelor și polenizatorilor în conformitate cu condițiile de agromediu”, valoarea eligibilă fiind 275.363 euro, valoarea publică 270.250 euro, iar totalul cumulat 2.461.964 euro. Zona de derulare a proiectului: București, jud. Călărași ( com. Afumați, sat Afumați, com. Belciugatele, sat. Belciugatele )  și Prahova ( com. Gura Vitioarei, sat Făgetu și în or. Câmpina ).

Ambele proiecte au fost depuse în cadrul M 16.1, ”Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol”.

Pe lângă proiectele ROMAPIS au mai fost declarate eligibile, în sectorul apicol, următoarele proiecte:

  1. ”Creșterea randamentului economic al mierii prin implementarea unui sistem de analiză și calitate”, beneficiar Nan Alexandru Întreprindere Individuală, zona de aplicare, jud. Timiș, com. Giarmata și Nădrag, valoare eligibilă 329.405 euro, valoare publică 310.315 euro și total cumulat 310.315 euro;
  2. ”Proiectul PUROWAX: sprijină apicultorii să obțină ceară de albine pură pentru o agricultură sustenabilă și îmbunătățirea sănătății albinelor”, câștigător Eurohonig Consulting SRL, zona de aplicare: jud. Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Vâlcea și or. București, valoare eligibilă 141.253 euro, valoare publică 137.447 euro, total cumulat 912.262 euro.
  3. ”BEE SMART, BEE HEALTY”, beneficiar Asociația GAL Porolissum, zonă de aplicare jud. Bistrița-Năsăud, Cluj, Tulcea; valoare eligibilă 454.446 euro, valoare publică 444.575 euro, total cumulat 1.356.837 euro.
  4. ”HNPD ( Honey New Product Development ), inovare de produs pe piața mierii”, beneficiar Fileomera SRL, zona de aplicare jud. Alba, Brașov, Dolj, Galați, Suceava, Teleorman și or. București, valoare eligibilă 483.691 euro, valoare publică 483.691 euro și total cumulat 2.191.714 euro.

SCOPUL principal al submăsurii 16.1 este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul de a realiza, în comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care să se abordeze anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele agricol, agro-alimentar și forestier.

OBIECTIVELE submăsurilor 16.1 și 16.1a ( pentru sectorul pomicol ) sunt de a contribui la promovarea inovării și cooperării în sectorul agroalimentar, inclusiv în sectorul pomicol,  prin dezvoltarea de proiecte-pilot și de noi produse, practici și tehnologii. Înființarea Grupurilor Operaționale în cadrul submăsurilor 16.1 și 16.1a va facilita

cooperarea dintre fermieri, organismele de cercetare, universități, consultanți și alți actori relevanți din sectorul agroalimentar, pentru creșterea gradului de inovare din aceste sectoare și adaptarea rezultatelor cercetării la nevoile sectoriale.

România a demarat târziu ( în 2018 a fost deschisă prima sesiune ) procedura de finanțare din PNDR a constituirii Grupurilor Operaționale, care pot accesa bani europeni și în cadrul PEI-Parteneriatul European pentru Inovare. Din 2014, Grupuri Operaționale din alte state membre au derulat peste 2000 de proiecte de inovare pentru a crește productivitatea și sustenabilitatea sectorului agricol și forestier. Cei mai activi au fost spaniolii, care au înființat 710 grupuri operaționale. Într-o statistică europeană aferentă anului 2019, România figurează, pentru Parteneriatul European pentru Inovare, cu 0 grupuri operaționale.

foto cover @Lantulalimentar.ro


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment