Forța de muncă familială activă în agricultura din România însumează 5.980.250 de persoane, din care 2.888.460 ( 48,3% ) sunt femei. Din totalul titularilor de exploatații agricole, 3.395.930 de persoane, 1.147.824 sunt femei, procentual 33,8%. Din totalul de 2.584.320 membri de familie care îl ajută pe titularul exploatației agricole la muncile agricole 1.741.831 ( 67,4% ) sunt femei.

Observăm că în țara noastră titularii de exploatație agricolă sunt mai mulți cu 811.610 decât membrii familiei care îi ajută la muncile agricole și gospodărești, ceea ce înseamnă că un număr considerabil de proprietari nu beneficiază de sprijinul al cel puțin unui membru de familie. Printre acești gospodari singuratici se numără, desigur, și multe femei.

Numărul persoanelor din afara familiei ( angajați ) care îl ajută pe titularul exploatației agricole de-a lungul unui an este de 80 960 persoane, din care 15.301 sunt femei.

Statisticile oficiale relevă că în România sunt active în exploatațiile agricole, fie ca titulari, fie ca membri ai familiilor titularilor, cele mai multe femei la nivelul Uniunii Europene.


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment