Autoritatea Națională Fitosanitară, instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a decis retragerea certificatelor de omologare pentru produsele pe bază de clorpirifos-metil : DASKOR 440/ (NURELLE M – a doua denumire comercială) și RELDAN 22 EC/ (PYRINEX M22 – a doua denumire comercială), pentru produsele pe bază de clorpirifos: CENTURIO, HELIOS 480 EC, NURELLE D 50/500 EC , PYRIFOS 480 EC/(ACTIPIR 480 EC – a doua denumire comerciala), PYRINEX 25 CS, PYRINEX 48 EC, PYRINEX QUICK și SINTOGRILL și pentru produsele pe bază tiacloprid: BISCAYA 240 OD, CALYPSO 480 SC, PROTEUS OD 110, SONIDO 400 FS.

Certificatele de omologare pentru clorpirifos-metil și clorpirifos au fost retrase în 16 februarie, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă o perioadă de grație până la 16.04.2020 pentru eliminarea stocurilor (inclusiv la utilizatori).

Certificatele de omologare pentru tiacloprid se retrag de la data de 3 august 2020. Pentru stocurile existente pe teritoriul Rornaniei se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 3.11.2020) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data 2.02.2021 ).

Decizia a fost luată în baza Reg. (UE) nr. 17/2020 din 10 ianuarie 2020 privind nereînnoirea aprobării substantei active clorpirifos-metil și a Reg. (UE) nr. 18/2020 din 10 ianuarie 2020, privind nereînnoirea aprobarii substantei active clorpirifos.

Cele trei pesticide sunt din categoria insecticidelor și au fost folosite pentru combaterea dăunătorilor la fructe și legume ( clorpirifos-metil și clorpirifos ) și pentru combaterea dăunătorilor la grâu, orz, ovăz, rapiță și cartof ( tiacloprid ).

foto cover: chilmedia.org

Donează pentru a susține site-ul lantulalimentar.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Write A Comment