Din totalul de 4289 probe analizate, 2916 ( 67,99% ) probe au fost fără reziduuri de pesticide, 1322 ( 30,82% ) probe au conținut reziduuri sub nivelul maxim admis ( LMA ), 51 ( 1,19% ) au fost avut urme de pesticide peste LMA, din care 34 ( 0,79% ) probe au fost neconforme, adică au reprezentat încălcări ale legislației în vigoare. Precizăm că în tabel sunt prezentate însă 49 de probe neconforme.

Acestea au fost după cum urmează:

I. nerespectarea Bunelor Practici Agricole: utilizarea unui pesticid care nu a fost aprobat în UE:

  • din România:

1 spanac cu clorotalonil; 1 salată verde cu carbendazim; 1 roșii cherry cu clorfenapir; 1 tomate cu clorfenapir;

  • din Turcia:

1 grapefruit cu buprofezin; 1 mandarine cu pirimifos-metil; 1 lămâi cu procloraz; 3 grapefruit cu procloraz; 1 mandarine cu procloraz; 1 portocale cu procloraz; 1 gutui cu clorpirifos;

  • din China:

1 pomelo cu procloraz;

  • din Etiopia:

1 fasole cu melation;

II. nerespectarea Bunelor Practici Agricole: utilizarea unui pesticid aprobat care nu este autorizat în cultura respectivă:

  • din România:

1 frunze de leuștean cu dimetoat; 1 pătrunjel cu dimetoat; 1 vânătă cu dimetoat; 1 castraveți cu dimetoat; 1 spanac cu ditiocarbamat;  1 pătrunjel cu fenpropimorf ; 1 pătrunjel cu ometoat; 1 mărar cu spiroxamină; 1 spanac cu tiofanat-metil; 1 salată verde cu tiofanat-metil și 1 mărar cu triadimenol;

III. nerespectarea Bunelor Practici Agricole: utilizarea unui pesticid aprobat, dar rata de aplicare, numărul de tratamente, metoda de aplicare sau PHI nu a fost respectată:

  • din România

1 ardei cu bupofrezin; 2 pere cu imazalil;

IV. utilizarea de pesticide conform Bunelor Practici Agricole autorizate: o degradare lentă neașteptată a reziduurilor:

  • din România:

1 căpșune cu dimetoat; 1 tomate cu dimetoat; 1 castraveți cu carbendazim; 1 castraveți cu tiofanat-metil; ovăz cu imidacloprid și 1 ardei cu piridaben;

V. utilizarea unui pesticid pe alimentele importate din țări terțe pentru care nu a fost stabilită  nicio toleranță la import:

1 tomate cu buprofezin; 1 ardei cu buprofezin; 1 dovlecel cu metalaxil; 1 gutui cu diflubenzuron; 2 morcovi cu linuron; 1 ardei cu acetamiprid și 1 banane cu imazalil;

  • schimbarea CMR, o probă neprecizată.

Acțiuni întreprinse: notificarea de alertă prin SRAFF, sancțiuni administrative, lot rechemat de pe piață,  distrugerea lotului neconform.

În 2020, au fost prelevate și analizate 4289 probe, din care 1664 probe de fructe și derivați primari ai acestora,  1895 probe de legume de grădină și derivați primari ai acestora, 184 probe de cereale și produse pe bază de cereale, 42 probe de alimente pentru copii și 20 probe de origine animală.  

În ce privește originea, 2322 probe au fost prelevate din loturi din România, 404 probe din loturi originare din alte state membre ale Uniunii Europene și 1822 probe din loturi provenite din țări din afara Uniunii Europene.

Cele mai frecvente pesticide detectate în:

– produsele de origine animală : DDT (sumă de p,p’-DDT, o,p’-DDT, p-p’-DDE şi p,p’-TDE (DDD) expressed as DDT),

– cereale: Bifentrin (sumă de izomeri), clorpirifos-metil, Imidacloprid, Propiconazol (sumă de izomeri), Pirimiphos-methyl, Diazinon, Permethrin (sumă de izomeri),

– fructe și nuci : Acetamiprid, Boscalid, Ciprodinil, Fludioxonil, Pirimetanil, Tiabendazol, 2-Fenilfenol (sumă de 2-fenilfenol şi conjugaţii lor, exprimaţi ca 2-fenilfenol), Propiconazol (sumă deizomeri), Imazalil, Pirimiphos-methyl, Diazinon, Permethrin (sumă de izomeri),

– legume: Acetamiprid, Azoxistrobin, Boscalid, Carbendazim and Benomil, Clorotalonil,Imidacloprid, Metalaxil, Pirimetanil, Fludioxonil.

Din numărul total de probe, 699 probe de alimente au avut 2 sau mai multe pesticide detectate. Mai jos sunt menționate unele produse cu număr diferit de reziduuri de pesticide:

 mere – 130 de probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 5,

căpşune – 22 de probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 5,

 salată – 9 de probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 5;

 roşii – 200 de probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 7,

 caise – 23 de probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la4,

grapefruit ‐98 probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 4,

lămâi – 122 probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 6,

mandarine‐ 57 probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 5,

potocale – 54 probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 6,

pere – 54 de probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 6;

struguri de masă – 93 de probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 6;

struguri de vin – 48 de probe cu un număr de reziduuri de la 2 până la 6.

În 2020 au fost analizate mai puține probe decât în 2019 ( 5166 p ) și 2018 ( 4809 p ).


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment