Din zece în zece ani, în România are loc Recensământul general agricol. Culegerea datelor din teren va începe la 1 mai și va dura până la 31 iulie. Echipa de recenzori va înregistra pe o tabletă electronică răpsunsurile șefilor de exploatație.

Vor fi avute în vedere în timpul interviului față în față informații generale privind exploatația agricolă; modul de utilizare a terenului; efectivele de animale; adăposturile pentru animale; gestionarea dejecțiilor animaliere; agricultura ecologică; persoanele care au lucrat în agricultură; alte activități aducătoare de venituri; dezvoltarea rurală; alte informații.

Potrivit OUG 22/2020, perioada și momentul de referință ale recensământului sunt:

a) anul agricol 2020, cuprins între 1 octombrie 2019 și 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile și persoanele care au lucrat în agricultură și anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecțiilor animaliere;

b) ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale și adăposturile pentru animale;

c) ultimii 3 ani, pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Capul/Șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete. Totodată, are obligația să respecte și să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu și să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.

Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice sau juridice:

a) obstrucționarea persoanelor implicate în acțiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor și controlului datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice;

b) refuzul furnizării informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;

c) furnizarea de date și informații eronate sau incomplete.

Contravențiile se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

Datele finale ale Recensământului general agricol vor fi făcute publice în 2022.

foto Lantulalimentar.ro


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment