Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

I. Partea A se modifică după cum urmează:

1. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 88, „Fenmedifam”, data se înlocuiește cu „15 februarie 2025”;

2. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 97, „S-metolaclor”, data se înlocuiește cu „15 noiembrie 2024”;

3. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 110, „Milbemectină”, data se înlocuiește cu „15 februarie 2025”;

4. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 142, „Etefon”, data se înlocuiește cu „15 noiembrie 2024”;

5. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 145, „Captan”, data se înlocuiește cu „15 noiembrie 2024”;

6. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 146, „Folpet”, data se înlocuiește cu „ 15 februarie 2025”;

7. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 147, „Formetanat”, data se înlocuiește cu „15 februarie 2025”;

8. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 150, „Dimetomorf”, data se înlocuiește cu „15 februarie 2025”;

9. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 152, „Metribuzin”, data se înlocuiește cu „15 februarie 2025”;

10. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 154, „Propamocarb”, data se înlocuiește cu „15 iunie 2025”;

11. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 156, „Pirimifos-metil”, data se înlocuiește cu „15 iunie 2025”;

12. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 158, „Beflubutamid”, data se înlocuiește cu „31 octombrie

2026”;

13. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 163, „Bentiavalicarb”, data se înlocuiește cu „15 noiembrie 2024”;

14. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 164, „Boscalid”, data se înlocuiește cu „15 aprilie 2026”;

15. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 166, „Fluoxastrobin”, data se înlocuiește cu „15 iunie 2025”;

16. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 168, „Protioconazol”, data se înlocuiește cu „15 august 2025”;

17. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 215, „Aclonifen”, data se înlocuiește cu „31 octombrie 2026”;

18. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 217, „Metazaclor”, data se înlocuiește cu „31 octombrie 2026”;

19. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 297, „Fluopicolid”, data se înlocuiește cu „31 august 2026”;

20. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 301, „Penoxsulam”, data se înlocuiește cu „15 mai 2026”;

21. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 302, „Proquinazid”, data se înlocuiește cu „15 mai 2026”;

22. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 304, „Metalaxil”, data se înlocuiește cu „30 septembrie 2026”;

23. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 316, „Cicloxidim”, data se înlocuiește cu „31 august 2026”;

24. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 322, „Himexazol”, data se înlocuiește cu „31 august 2026”;

L 119/164 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 5.5.2023

25. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 326, „Acid indolilbutiric”, data se înlocuiește cu „15 martie 2026”;

26. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 329, „Cletodim”, data se înlocuiește cu „31 august 2026”;

27. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 339, „Dazomet”, data se înlocuiește cu „31 august 2026”;

28. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 340, „Metaldehidă”, data se înlocuiește cu „31 august 2026”;

29. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 342, „Fenazaquin”, data se înlocuiește cu „31 august 2026”;

30. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 344, „Diclofop”, data se înlocuiește cu „31 august 2026”;

31. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 348, „Paclobutrazol”, data se înlocuiește cu „31 august 2026”;

32. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 354, „Flurocloridonă”, data se înlocuiește cu „15 martie 2026”.

2. Partea B se modifică după cum urmează:

1. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 22, „Metam”, data se înlocuiește cu „30 noiembrie 2025”;

2. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 29, „Trichoderma asperellum tulpina T34”, data se înlocuiește cu

„31 octombrie 2025”;

3. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 31, „Cicloxidim”, data se înlocuiește cu „31 octombrie 2025”;

4. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 32, „Trichoderma atroviride, tulpina I-1237”, data se înlocuiește cu

„31 octombrie 2025”;

5. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 33, „Ametocradin”, data se înlocuiește cu „31 decembrie 2025”;

6. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 34, „Mandipropamid”, data se înlocuiește cu „31 decembrie 2025”;

7. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 38, „Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus”, data se înlocuiește

cu „31 octombrie 2025”;

8. în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 42, „Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus”, data se înlocuiește cu

„31 octombrie 2025”.

Cererile și dosarele suplimentare pentru reînnoirea aprobării substanțelor active respective au fost depuse în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei și au fost declarate admisibile de către statele membre raportoare respective. Pentru unele substanțe active ( aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, cletodim, cicloxidim, ciflumetofen, dazomet, diclofop, fenazaquin, fluopicolid, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, himexazol, mandipropamid, metalaxil, metaldehidă, metam, metazaclor, paclobutrazol, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum tulpina T34 și Trichoderma atroviride tulpina I-1237 ) evaluarea riscurilor nu a fost încă finalizată de statele membre raportoare respective.

Pentru substanțele active boscalid, flurocloridonă, acid indolilbutiric, penoxsulam și proquinazid, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) va avea nevoie de timp suplimentar pentru a adopta o concluzie și, după caz, pentru a organiza o consultare a experților. În plus, este nevoie de timp suplimentar pentru emiterea subsecventă a deciziei de gestionare a riscurilor.

În ceea ce privește substanța activă protioconazol, în scopul evaluării criteriilor de aprobare autoritatea a solicitat informații suplimentare 

În ceea ce privește substanțele active dimetomorf, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, fenmedifam, pirimifos-metil și propamocarb, în scopul evaluării criteriilor de aprobare, autoritatea a solicitat informații suplimentare care au fost transmise de solicitanți în termenul stabilit. Este însă nevoie de un timp suplimentar pentru evaluarea lor și pentru formularea concluziilor aferente, precum și pentru emiterea subsecventă a deciziei privind gestionarea riscurilor.

Pentru substanțele active bentiavalicarb și captan, autoritatea a transmis concluzia sa, iar  Comisia a inițiat discuții cu privire la aceste substanțe

active în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale și, în ceea ce privește captanul, a prezentat raportul de reînnoire a aprobării și proiectul de regulament de reînnoire a aprobării sale. În așteptarea avizului comitetului cu privire la proiectul de regulament respectiv, este nevoie de timp suplimentar pentru decizia subsecventă privind gestionarea riscurilor.

Pentru substanța activă S-metolaclor, la 3 februarie 2023, autoritatea a prezentat Comisiei și statelor membre concluzia sa excluzând evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin. Cu toate acestea, este nevoie de timp suplimentar pentru adoptarea unei decizii de gestionare a riscurilor.

”Este, așadar, probabil să nu se poată lua nicio decizie cu privire la reînnoirea aprobării acestor substanțe active înainte de expirarea perioadelor de aprobare respective la 31 mai 2023, 30 iunie 2023 și 31 iulie 2023. Motivele întârzierii procedurilor de reînnoire sunt, în plus, independente de voința solicitanților respectivi”, motivează Comisia Europeană în REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/918 din 4 mai 2023.

Dat fiind că este probabil să nu se poată lua nicio decizie cu privire la reînnoirea aprobării acestor substanțe active înainte de expirarea perioadelor lor de aprobare respective, iar motivele întârzierii înregistrate în procedurile de reînnoire a aprobării sunt independente de voința solicitanților respectivi, perioadele de aprobare a substanțelor active trebuie extinse pentru a se permite finalizarea evaluărilor necesare și a procedurilor regulamentare de luare a deciziilor privind cererile respective de reînnoire a aprobării. Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 trebuie modificat în consecință.

În cazul în care Comisia urmează să adopte un regulament care să prevadă că aprobarea unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament nu se reînnoiește deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de aprobare, Comisia trebuie să fixeze ca dată de expirare fie data prevăzută înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, fie data intrării în vigoare a regulamentului care prevede că aprobarea substanței active nu se reînnoiește, în funcție de data care survine mai târziu dintre acestea două. În ceea ce privește cazurile în care Comisia urmează să adopte un regulament care să prevadă reînnoirea aprobării unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament, Comisia va urmări să stabilească, în funcție de circumstanțe, cea mai timpurie dată posibilă de aplicare.

Având în vedere că aprobările actuale pentru cletodim, cicloxidim, ciflumetofen, dazomet, diclofop, fenazaquin, fluopicolid, flurocloridonă, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, himexazol, acid indolilbutiric, metaldehidă, paclobutrazol, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum tulpina T34 și Trichoderma atroviride tulpina I-1237 expiră la 31 mai 2023, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare cât mai curând posibil.

Donează pentru a susține site-ul lantulalimentar.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Write A Comment