Fiecare stat membru al Uniunii Europene monitorizează în cadrul unui plan anual reziduurile de medicamente și alte substanțe chimice prezente în organismul animalelor vii și în produsele acestora. Sunt prelevate probe și analizate în laboratoare acreditate, iar rezultatele sunt comunicate Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor ( EFSA ), care întocmește și publică un raport anual. Recent a fost făcut public raportul aferent anului 2019, unde sunt prezente și date despre probele de miere prelevate și analizate de fiecare stat membru. Mierea este unul dintre produsele supuse monitorizării.

La nivel european au fost prelevate 3926 de probe de miere, dintr-o cantitate totală de 230.194 t. În România au fost prelevate și analizate 139 de probe, dintr-o cantitate totală de 10.536 t, ceea ce înseamnă un procent de 1,1%. Alte state au prelevat un procent mai mare: Polonia 3,1%, Slovenia 2,2%, Irlanda 6,12%, Belgia 10,3%.

Notă: Cantitatea totală din care au fost prelevate probele nu reprezintă producția totală anuală a statului respectiv, ci producția de miere monitorizată în cadrul planului anual al statului membru.

Din totalul de 3926 de probe analizate la nivel european în cadrul planurilor anuale, 73 de probe ( 1,86% ) au fost neconforme, adică au conținut reziduuri de medicamente peste nivelul maxim admis. Aceste probe neconforme au fost raportate de 14 state membre, printre care și România. Rezultatele au fost publicate în raport în Anexa A.

În afara planurilor anuale, autoritățile statelor membre au efectuat prelevări de probe pe baza unor suspiciuni de încălcare a regulilor de administrare a medicamentelor veterinare sau în cadrul unor acțiuni cu caracter național, ale căror rezultate sunt cuprinse în raportul pentru 2019, dar într-o aneză separată, Anexa B.

În Anexa A, România este menționată de două ori: 1. din 38 de probe analizate pentru reziduurile de Oxitetraciclină, o probă ( 2,63% ) a fost găsită neconformă și 2. din 38 de probe pentru Tetraciclină, o probă ( 2,63% ) a fost găsită neconformă.

În Anexa B, România este menționată cu o singură probă neconformă dintr-o singură probă analizată, fiind descoperite reziduuri de Streptomicină.

Cum stau lucruriel în alte state europene?

În Anexa A: Spania, cea mai mare putere apicolă a U.E. nu este menționată cu nicio probă neconformă!

Mierea din Polonia conține reziduuri de Metronizadol ) 2 probe neconfome din 34 analizate, procent 5,88% ), Sulfacetamidă ( 5 probe neconforme din 257 analizate, procent 2,94% ), Sulfamethazin ( 10 probe meconforme din 261 analizate, procent 3,83% ), Sulfathiazol ( 10 probe neconforme din 261 analizate, procent 3,83% ) și Cadmium ( o probă din 33, 3,03% ).

În mierea din Grecia au fost găsite urme peste nivelul maxim admis de Oxytetraciclină ( 2 probe din 68, p. 2,94% ), de Cadmium ( 3 din 37, p. 8,11 % ) și Plumb ( o probă din 37, p. 2,7% ).

În mierea din Germania, au fost depistate, peste nivelul maxim admis, reziduuri de Cupru ( 14 probe din 30 analizate, p. 46,67% ) și de Thiacloprid ( o probă neconformă din 130 analizate, p. 0,77% ).

Toate probele de miere din Danemarca analizate pentru reziduurile de Cupru au fost depistate neconforme: 14 din 14, p. 100%!

Au mai fost descoperite reziduuri peste nivelul maxim admis și în probe de miere prelevate în Italia, Franța, Cipru, Austria, Slovacia, Croația, Belgia, Marea Britanie ( în prezent, nu mai face parte din UE ) și Norvegia ( deși nu este țară membră UE, Norvegia participă la programele de monitorizare ale EFSA ).

Ungaria, o altă mare putere apicolă a Uniunii Europene, nu figurează în raport cu probe neconforme.

În Anexa B, România este menționată cu o singură probă neconformă dintr-o singură probă analizată, fiind descoperite peste nivelul maxim admis reziduuri de Streptomicină.
Polonia figurează cu patru probe neconforme ( reziduuri de Cloramfenicol, Oxitertraciclină, Sulfamidin și Sulfatiazol ), iar Grecia cu trei probe neconforme ( reziduuri de Oxitetraciclină, Sulfadiazin și Plumb ).

Notă: În raport au fost menționate numai probele cu reziduuri peste nivelul maxim admis, fără să fie precizat și numărul de probe cu reziduuri sub nivelul maxim admis și cel al probelor libere de reziduuri de medicamente și alte substanțe administrate albinelor sau pe care acestea le asimilează accidental și se regăsesc apoi în miere.

Concluzie:

Cu un procent de numai 1,86% probe neconforme ( 73 din 3926 analizate ) Uniunea Europeană dovedește că respectă criteriile de calitate a mierii. România, o mare putere apicolă a U.E., este menționată de mai multe ori decât Spania, cea mai mare putere apicolă europeană. Ungaria, loculș 3 la producție, se numără printre statele care nu sunt menționate, fapt care dovedește o mai mare grijă de a respecta regulile a apicultorilor maghiari. Marea problemă a apicultorilor europeni o reprezintă însă importurile de miere din țări asiatice, la prețuri sub costul lor de producție, fapt care le afectează interesele economice. Importurile de miere ieftină sunt defavorabile și consumatorilor europeni, fiindcă deseori analizele de laborator au dovedit că mierea ieftină din Asia este și contrafăcută.


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment