Solicitantul trebuie să fie fermier activ și să fie înregistrat la APIA cu cerere unică de plată eligibilă pentru anul 2020. Totodată, solicitantul nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri, prin PNDR 2014-2020;

Condiții specifice sectorului legume-fructe și cartofi:
solicitantul a depus cerere unică de plată în campania 2020, pentru una sau mai multe culturi aferente următoarelor coduri de cultură (APIA):
351 (Legume proaspete anuale în câmp)
353 (Tomate)
354 (Castraveți)
251, 253 (Cartofi)
359, 360, 361, 362, 363 (Legume în solarii: tomate, castraveți, ardei, varză,
vinete)
355, 356, 357, 358 (Legume în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză )
654 (Caiși și zarzari)
655 (Piersici)
656 (Cireși și vișini)
801 (Zmeur)
802 (Coacăz)
803 (Căpșuni)
804 (Alți arbuști fructiferi)
971 (Teren sub sere și solarii cultivat)

Solicitantul are o suprafață minimă de 0,1 ha/parcelă cultivată cu legume și pomi fructifer în spații protejate (sere şi/sau solarii);
Solicitantul are o suprafața minimă de 0,3 ha/parcelă cultivată cu legume cu în câmp, pomi fructiferi și/sau cartofi.

ATENȚIE !
Solicitantul poate beneficia de sprijin temporar cu caracter exceptional în sectorul legume-fructe și cartofi, atât pentru legume cultivate în câmp, fructe și cartofi cât și pentru legume, fructe cultivate în spații protejate (sere și solarii).
Pentru a beneficia de sprijin temporar cu caracter exceptional în sectorul legume-fructe și cartofi, solicitantul trebuie să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, în conformitate cu datele înscrise în cererea unică de plată 2020.
Cererea de solicitare sprijin se poate depune personal / prin reprezentant. În cazul în care, cererea este depusă prin reprezentantul unei persoane fizice, reprezentarea în vederea completării şi semnării cererii de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional, în locul solicitantului, se face în baza unei procuri notariale care trebuie să fie însoțiță de o copie BI/CI a reprezentantului.
Solicitantul trebuie să comunice coordonatele bancare / trezorerie.

ATENȚIE!
Copia documentului menționat mai sus trebuie depusă doar dacă aceasta prezintă modificări față de documentul depus la cererea unică 2020. procură notarială și o copie a CI / BI a reprezentantului (dacă este cazul) documentele generale și specifice pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii de solicitare sprijinul temporar cu caracter excepțional – M21, pot fi transmise la centrele județene /locale APIA, prin fax, poștă sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis

Sprijinul financiar pentru sectorul legume, fructe şi cartofi/exploatație:

a) legume cultivate în câmp, fructe și cartofi

 • între 0,3 Ha – 1 Ha – 700 Euro
 • între 1,01 Ha – 3 Ha – 1200 Euro
 • între 3,01 Ha – 5 Ha – 3000 Euro
 • între 5,01 Ha – 10 Ha – 4000 Euro
 • peste 10 Ha – 5000 Euro
 • b) legume, fructe cultivate în spații protejate (sere și solarii)
 • între 0,1 Ha – 0,29 Ha – 700 Euro
 • între 0,3 Ha – 0,5 Ha – 1200 Euro
 • între 0,51 Ha – 1 Ha – 3000 Euro
 • între 1,01 Ha – 2 Ha – 4000 Euro
 • peste 2 Ha – 5000 Euro
Donează pentru a susține site-ul lantulalimentar.ro.

sau în contul BCR: RO64RNCB0484008452370001

Write A Comment