Condiții generale de accesare a M 21:
1 – Solicitantul trebuie să fie fermier activ
2 – Solicitantul trebuie să fie înregistrat la APIA cu cerere unică de plată eligibilă pentru anul 2020;
3 – Solicitantul nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri, prin PNDR 2014-2020;

Condiții specifice sectorului bovine:
1 – Solicitantul deține minimum 5 UVM și maximum 90 UVM femele adulte din specia bovine (taurine+bubaline), înregistrate în RNE, cu condiția de a avea înscrise minimum 5 UVM femele adulte din specia bovine (taurine+bubaline) pe fiecare unitate de producţie (exploatație cu cod ANSVSA);

ATENȚIE !
Solicitantul trebuie să dețină minimum 5 UVM femele adulte (vârsta de minimum 24 luni la data de 01.07.2020) din specia bovine (taurine+bubaline) înregistrate în RNE în fiecare exploatație cu cod ANSVSA. Solicitantul trebuie să dețină la data de 01.07.2020 maximum 90 UVM femele adulte (vârsta de minimum 24 luni la data de 01.07.2020) din specia bovine (taurine+bubaline), în toate exploatațiile cu cod ANSVSA înregistrate în RNE. Dacă numărul de animale bovine (taurine+bubaline) eligibile pentru această schemă, din toate exploatațiile din cerere, depășește numărul de 90 de capete, cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine, este respinsă de la plată.
Bovinele (taurine+bubaline) înregistrate în RNE ulterior datei de 1 iulie nu vor fi eligibile pentru sprijin.

Documentele necesare:

 1. Cererea de solicitare a sprijinului financiar; cererea de solicitare sprijin se poate depune personal / prin reprezentant; procura notarială și o copie a CI / BI a reprezentantului (dacă este cazul);
 2. Coordonatele bancare / trezorerie; copia documentului menționat mai sus trebuie depusă doar dacă aceasta prezintă modificări față de documentul depus la cererea unică 2020.
 3. Extras din registrul exploatației / animalelor emis de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine (taurine+bubaline) deținut la data de 1 iulie 2020, în exploatația / ile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere;

ATENȚIE!
Documentele generale și specifice pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii de solicitare sprijinul temporar cu caracter excepțional – M21, pot fi transmise la centrele județene /locale APIA, prin fax, poștă sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis.

Cuantumul sprijinului pentru bovine:

 • între 5 UVM – 10 UVM – 1000 Euro
 • între 11 UVM – 20 UVM – 2500 Euro
 • între 21 UVM – 30 UVM – 3500 Euro
 • între 31 UVM – 40 UVM – 4750 Euro
 • între 41 UVM – 50 UVM – 5000 Euro
 • între 51 UVM – 60 UVM – 6000 Euro
 • între 61 UVM – 90 UVM – 7000 Euro

ATENȚIE !
În cazul în care solicitantul care îndeplinește condițiile de eligibilitate deține mai mult de o exploatație cu cod ANSVSA, sprijinul se acordă pentru efectivul total de bovine deținute în exploatația agricolă și nu separate pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA.

Condiții specifice pentru sectorul ovine/caprine:

 1. Solicitantul deține minimum 50 capete femele adulte din specia ovine sau minimum 50 capete femele adulte caprine, înregistrate în RNE pe unitate de producție / exploatație cu cod ANSVSA;

ATENTIE !
Cele 50 capete de femele adulte pe care trebuie să le dețină solicitantul NU pot fi cumulate din cele două specii (de ex: 20 ovine și 30 caprine). Pentru a beneficia de sprijin temporar cu caracter excepțional, în fiecare exploatație cu cod ANSVSA trebuie să existe minim 50 capete femele adulte la data de 01.07.2020, din fiecare specie în parte respectiv 50 capete ovine și/sau 50 capete caprine.

Fiecare femelă adultă din specia ovine sau caprine pentru care se solicită sprijin temporar cu caracter excepțional, trebuie să aibă vârsta de minimum 12 luni la data de 1 iulie 2020;

Document specific:
Extras din registrul exploatației / animalelor emis de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de ovine și /sau caprine deținut la data de 1 iulie 2020, în exploatația/ile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere;

Sprijinul pentru sectorul ovine sau caprine / exploatație :

 • între 50 -100 capete – 500 Euro
 • între 101-200 capete – 800 Euro
 • între 201-300 capete – 1300 Euro
 • între 301-400 capete – 1700 Euro
 • între 401- 500 capete – 2100 Euro
 • peste 500 capete – 2500 Euro

ATENȚIE !
În cadrul sectorului ovine – caprine, sprijinul se va acorda cumulat pe speciile ovine și caprine. Astfel, în situația în care un solicitant deține, spre exemplu, 50 de capete de ovine și 120 de caprine, acesta va beneficia de 800 Euro pentru ovine și caprine.

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative şi la faţa locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii.
În cadrul controlului la fața locului reprezentanții autorității competente vor verifica :

 1. animalele care fac obiectul cererii de solicitare (sexul, pașaportul, crotaliile);
 2. existența registrului individual al exploatației (RIE);
 3. exactitatea înregistrarilor în RIE pentru perioada: 01.07.2020- data efectuării controlului ;
 4. documentele care au stat la baza înregistrărilor în RIE aferente perioadei 01.07.2020- data efectuării controlului (formulare de mișcare, formulare de identificare, etc).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat ieri, 23 septembrie, două ordine de ministru Ord. 284 și Ord. 285, în baza cărora a fost lansată sesiunea excepțională și temporară de accesare a M 21, în cadrul căreia cererile se pot depune în perioada 25 septembrie – 23 octombrie 2020, și a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 21.


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment