Producătorii agricoli care practică agricultura ecologică și vând direct consumatorului final produse ecologice neambalate ( fructe, legume, etc. ) sau preambalate, cu excepția hranei pentru animale, sunt scutiți de obligația de a-și notifica activitatea autorității competente ( MADR/DAJ ) și de obținerea certificatului pentru agricultura eco  de la autoritățile competente sau, după caz, de la autoritățile de control sau organismele de control. Eliminarea notificării pentru această categorie de operatori înseamnă mai puțină birocrație pentru ei.…