Proiectele acceptate au fost depuse pentru finanțare în cadrul M 6.1, ”Instalarea tinerilor fermieri”. Sesiunea a demarat greu, fără convingere. În februarie 2021 a fost selectat numai un singur proiect, depus de un tânăr fermier din jud. Alba, com. Vidra, sat Văsești. Valoarea eligibilă 40.000 de euro.

În etapa 5 martie – 4 aprilie 2021, au fost aprobate 10 proiecte. Cele mai multe proiecte au fost depuse de tineri fermieri din Ardeal ( jud. Bihor, Alba, Cluj, Satu Mare ).

În etapa 5 aprilie – 4 mai 2021, au fost selectate pentru finanțare 134 de proiecte. Cele mai numeroase proiecte au fost depuse tot de fermieri din Ardeal ( Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Covasna ).

În etapa 5 mai – 4 iunie 2021, au fost acceptate pentru finanțare 8 proiecte, din care 3 au fost depuse de tineri fermieri din Dolj.

În etapa 5 iunie – 5 iulie 2021, au fost declarate eligibile pentru finanțare 50 de proiecte, dominante fiind proiectele depuse de tineri fermieri din județele Transilvaniei: Sibiu, Cluj, Bihor, etc.

În etapa 27 august – 26 septembrie a fost atins vârful sesiunii, fiind aprobate 282 proiecte. Și de această dată, cele mai multe proiecte au fost depuse de tineri fermieri din județele Transilvaniei.

Numărul total al proiectelor aprobate până în prezent este de 485. Fiecare beneficiar primește în cont, în două tranșe, o sumă fixă eligibilă de 40.000 de euro nerambursabilă, dacă exploatația are între 12.000 – 29.999 SO, și 50.000 de euro, dacă exploatația are între 30.000 – 50.000 SO.

În sesiunea de depunere a proiectelor din 2021, adresată tinerilor din diaspora care doresc să se instaleze ca șefi/ manageri de exploatație, au fost introduse câteva simplificări față de sesiunea anterioară:

au avut un loc de muncă în țări membre UE sau țări terțe UE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni (față de 12 luni în sesiunea anterioară) dinaintea depunerii Cererii de finanțare

sau

au absolvit în ultimele 60 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre UE sau țări terțe UE.

Criterii de selecție a proiectelor:

sectoarele prioritare: zootehnic (bovine, apicul- tură, ovine și caprine) și vegetal (legume în câmp, pomicultură și producere de sămânță);

comasarea exploatațiilor prin preluarea integrală a acestora;

nivelul de calificare în domeniul agricol;

potențialul agricol al fermierului, stabilit în baza studiilor de specialitate;

deținerea, păstrarea şi dezvoltarea nucleelor de soiuri și rase autohtone.

Condiții minime de accesare:

Exploatația trebuie să fie înregistrată în Registrul Unic de Identificare de la APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA.

Fermierul trebuie

se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici; să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO;

să dețină competențe și aptitudini profesionale adecvate și să prezinte un Plan de afaceri;

să își stabilească domiciliul în UAT-ul în care exploatația este înregistrată;

să aibă locul de muncă (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația (în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este/ va fi încadrat într-o activitate salarizată);

sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în același UAT în care este înregistrată exploatația.

foto cover @Lantulalimentar.ro


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

2 Comments

    • lantulalimentar Reply

      sunt câteva proiecte și în Dolj. vom face o analiză pe regiuni și județe, dar e limpede că în Ardeal au fost câștigate cele mai multe. de ce anume, nu știm, o să întrebăm niște consultanți, încercăm să mai coroborăm niște date.

Write A Comment