Fiecare stat membru al Uniunii Europene monitorizează în cadrul unui plan anual reziduurile de medicamente și alte substanțe chimice prezente în organismul animalelor vii și în produsele acestora. Sunt prelevate probe și analizate în laboratoare acreditate, iar rezultatele sunt comunicate Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor ( EFSA ), care întocmește și publică un raport anual. Recent a fost făcut public raportul aferent anului 2019, unde sunt prezente și date despre probele de miere prelevate și…