Comisia Europeană a făcut recent o serie de propuneri privind utilizarea pesticidelor, obiectivul principal, formulat deja în cadrul strategiei de la Fermă la Furculiță, fiind reducerea utilizării produselor pentru protecția plantelor cu 50% până în 2030, pentru a avea un sistem alimentar echitabil, sănătos și care respectă mediul înconjurător. Există o finanțare totală de 261 de miliarde EUR în cadrul planurilor strategice PAC pentru perioada 2023-2027, din care o parte va fi utilizată pentru a sprijini practicile agricole durabile, benefice pentru mediu.

Obiectivul reducerii cu 50% a utilizării PPP va fi obligatoriu juridic la nivelul UE, dar statele membre vor putea să-și stabilească formule proprii de atingere a acestui obiectiv. Tendința este de reducere drastică a pesticidelor foarte periculoase și încurajarea utilizării pesticidelor cu risc mai scăzut, a căror pondere ar putea fi mai mare decât în prezent.

Cum vor combate fermierii europeni bolile și dăunătorii, în viitor, dacă nu vor mai avea la îndemână cantitățile de pesticide din prezent? Comisia Europeană insistă pe gestionarea integrată a dăunătorilor ( GID ) de către fiecare fermier. Aceasta presupune, printre altele, practicarea rotației culturilor, utilizarea unor tehnici de cultivare adecvate (de exemplu, tehnica semănatului tardiv, datele și densitățile semănatului, subînsămânțarea, aratul de conservare, curățarea și însămânțarea directă); utilizarea, după caz, a varietăților rezistente/tolerante, precum și a semințelor și a materialului săditor standard/certificat; utilizarea fertilizării echilibrate, a unor practici de stropire cu var și de irigare/drenare; prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare prin măsuri de igienă (de exemplu, prin curățarea permanentă a mașinilor și a echipamentului); protejarea și răspândirea organismelor benefice importante (de exemplu, prin măsuri adecvate de protejare a plantelor sau prin utilizarea infrastructurilor ecologice înăuntrul și în afara locurilor de producție), potrivit OUG 34/2012, Anexa III.

Totodată, fermierii sunt încurajați să apeleze la mașini de erbicidat care țin de așa-numita agricultură de precizie. Tehnicile de agricultură de precizie, cum ar fi modificarea debitului de la duzele de pulverizare în podgorii, au permis utilizarea cu 58% mai puțin a pesticidelor, în comparație cu aplicațiile cu rată constantă. Utilizarea duzelor de pulverizare cu senzori de debit variabil a permis economii medii de erbicide de 22,8% și, respectiv, 27,9% la cereale și, respectiv, mazăre. Reducerea erbicidelor aplicate în UE atunci când se utilizează o astfel de tehnologie de aplicare a pesticidelor cu doză variabilă a fost estimată la până la 30.000 de tone. Un alt studiu comandat de Parlamentul European a arătat că agricultura de precizie existentă poate contribui la o reducere cu 10-20% a utilizării pesticidelor fără a afecta recoltele sau a suporta costuri suplimentare.

Statele membre vor putea folosi Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a acoperi costurile oricăror cerințe care decurg din noile reguli pentru fermieri, inclusiv practicile agricole obligatorii impuse în temeiul regulilor specifice culturii pentru managementul integrat al dăunătorilor. Acest lucru poate compensa orice costuri suplimentare și poate preveni creșterea prețurilor la alimente. Propunerea introduce această măsură excepțională pentru primii 5 ani, deoarece Comisia recunoaște necesitatea de a sprijini financiar fermierii și alți utilizatori prin tranziția lor către o utilizare durabilă a pesticidelor.

Noile reguli vor permite, de asemenea, statelor membre să sprijine financiar practicile agricole care necesită utilizarea durabilă a pesticidelor prin planurile strategice ale PAC. Există o finanțare totală de 261 de miliarde EUR în cadrul planurilor strategice PAC pentru perioada 2023-2027, din care o parte va fi utilizată pentru a sprijini practicile agricole durabile, benefice pentru mediu. În cadrul noii PAC, statele membre pot utiliza:

eco-scheme (alocare prevăzută de cel puțin 48,5 miliarde EUR 2023-2027); și

intervenții de management al mediului și climei de dezvoltare rurală (alocare prevăzută de cel puțin 21,1 miliarde EUR 2023-2027)

Noua PAC poate finanța, de asemenea, investiții în echipamente de mașini și instrumente de gestionare a riscurilor și poate oferi sprijin pentru dezvoltarea cunoștințelor tehnice, cum ar fi formarea și schimbul de cunoștințe.

Prin serviciile de consiliere agricolă ale PAC, statele membre trebuie, de asemenea, să ofere consiliere fermierilor cu privire la utilizarea durabilă a pesticidelor, inovarea, tehnologiile digitale și gestionarea durabilă a nutrienților.

Comisia, prin diferite mecanisme, oferă finanțare extinsă pentru a dezvolta „soluții mai durabile de protecție a plantelor”, inclusiv în ceea ce privește înlocuitorii pesticidelor mai periculoase.

Statele membre trebuie să explice în planurile strategice ale PAC modul în care vor folosi instrumentele PAC pentru a reduce utilizarea pesticidelor și modul în care PAC va funcționa în sinergie cu alte politici relevante ale UE, inclusiv cu legislația privind utilizarea durabilă a pesticidelor.


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment