Cerințe minime

În limita toleranțelor admise, produsele sunt: întregi, sănătoase; sunt excluse produsele afectate de putregai sau alterate astfel încât devin improprii pentru consum, curate, fără materii străine vizibile, fără dăunători,  fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa,  fără umezeală externă anormală, fără miros și/sau gust străin.

Starea produselor trebuie să le permită: să reziste la transport și la manipulare, să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

Cerințe minime de maturitate

Produsele trebuie să fie suficient de dezvoltate, dar nu prea dezvoltate; fructele trebuie să fie satisfăcător de coapte, dar nu prea coapte. Dezvoltarea produselor și stadiul lor de maturitate trebuie să le permită continuarea procesului de coacere și atingerea unui grad de coacere satisfăcător.

Toleranța

În cazul fiecărui lot, se permite ca 10 % din produse (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerințele minime de calitate. În cadrul acestei toleranțe, proporția totală a produselor alterate poate fi de maximum 2 %.  

Marcarea

Pe fiecare ambalaj ( 1 ) trebuie să figureze următoarele indicații, în litere grupate pe aceeași parte, marcarea fiind lizibilă, imposibil de șters și vizibilă din exterior.

A. Identificare: Numele și adresa fizică ale ambalatorului și/sau expeditorului (de exemplu: strada/localitatea/regiunea/codul poștal și, dacă este diferită de țara de origine, țara).

( 1 ) Aceste dispoziții referitoare la marcare nu se aplică ambalajelor de vânzare prezentate în ambalaje. Totuși, aceste dispoziții se aplică ambalajelor de vânzare prezentate separat.

Această mențiune poate fi înlocuită:

– în cazul tuturor ambalajelor, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un organism oficial, indicat alături de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» (sau abrevieri echivalente). Codul este precedat de codul ISO 3166 (alfa) al țării/regiunii din țara care efectuează recunoașterea, dacă aceasta nu este țara de origine;

– doar în cazul preambalajelor, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Uniune, indicate alături de mențiunea «Ambalat pentru:» sau de o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. În legătură cu semnificația acestui cod, vânzătorul furnizează toate informațiile considerate necesare de organismul de control.

B. Originea Numele complet al țării de origine ( 2 ).

În cazul produselor originare dintr-un stat membru, această mențiune este în limba țării de origine sau în orice altă limbă înțeleasă de consumatorii din țara de destinație. În cazul altor produse, această mențiune este în orice limbă înțeleasă de consumatorii din țara de destinație. Menționarea indicațiilor prevăzute la primul paragraf nu este necesară în cazul ambalajelor care conțin ambalaje de vânzare, clar vizibile din exterior, toate purtând indicațiile respective. Aceste ambalaje nu trebuie să poarte indicații care să inducă în eroare. Atunci când aceste ambalaje sunt paletizate, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil pe cel puțin două dintre fațetele paletului.

( 2 ) Se indică numele complet sau cel utilizat în mod obișnuit.

Scopul prezentului standard de comercializare general este de a defini cerințele de calitate pentru fructe și legume după condiționare și ambalare. Totuși, în etapele ulterioare expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu cerințele standardului: ușoară lipsă de prospețime și turgescență, ușoară alterare, din cauza dezvoltării și a caracterului perisabil al acestora.

Regulile au fost stabilite prin Regulamentul 1890/2021, publicat recent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul este obligatoriu și se aplică direct în toate statele membre.

foto cover @Lantulalimentar.ro


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment