O evaluare a celor mai recente date privind prezența cadmiului arată că, în prezent, este posibilă reducerea prezenței cadmiului în multe produse alimentare. În consecință, este oportun să se reducă nivelurile maxime de cadmiu sau să se stabilească niveluri maxime pentru aceste produse alimentare, a concluzionat Comisia Europeană, care a emis recent un nou regulament pentru respectarea nivelurilor de cadmiu maxim admise în alimente.

Întrucât cadmiul este un agent cancerigen genotoxic și, prin urmare, prezența sa reprezintă un risc mai mare pentru sănătate, produsele care conțin cadmiu, care nu respectă noile niveluri maxime și care au fost introduse pe piață înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, trebuie să fie autorizate să rămână pe piață numai pentru o perioadă limitată de timp.

Potrivit anexei publicate în 10 august în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nivelurile maxime admise sunt următoarele:

Citrice, fructe sămânțoase, fructe sâmburoase, măsline de masă, kiwi, banane, mango, papaya și ananas,  0,020 mg./kg greutate umedă.

Bace și fructe mici, cu excepția zmeurei, 0,030 mg/kg.

Zmeură, 0,040 mg/kg.

Legume rădăcinoase și cu tuberculi, o,10 mg/kg.

Ridichi, 0,020 mg./kg.

Țelină de rădăcină, 0,15 mg/kg.

Usturoi, 0,050 mg/kg.

Ciocolată cu lapte cu < 30 % din totalul de cacao în substanță solidă uscată, 0,10 mg/kg

Ciocolată cu < 50 % din totalul de cacao în substanță solidă uscată; ciocolată cu lapte cu ≥ 30 % din totalul de cacao în substanță solidă uscată, 0,30 mg/kg.

Ciocolată cu ≥ 50 % din totalul de cacao în substanță solidă uscată, 0,80 mg/kg.

Carne (cu excepția organelor) de bovine, ovine, porcine și păsări de curte, 0,050 mg/kg.

Ficat provenit de la bovine, ovine, porcine, păsări de curte și cabaline, 0,50 mg/kg.

Rinichi provenit de la bovine, ovine, porcine, păsări de curte și cabaline, 1,0 mg/kg.

Citiți AICI noile valori maxim admise.

Poluarea cu cadmiu a alimentelor se realizează pe diferite căi. Poluarea industrială a atmosferei reprezintă un factor important de poluare a produselor alimentare de origine vegetală şi animală. Poluarea apelor de suprafaţă, provenite de la diferite industrii, poate să contribuie la poluarea produselor alimentare, în special de origine vegetală. În timp ce Cd, în mod natural este prezent în sol în concentraţii scăzute, concentraţia lui, în afară de prezenţa în apropierea fabricilor ce folosesc ca materie primă cadmiul, poate creşte ca urmare a practicilor de folosire de îngrăşăminte chimice fosfatice în agricultură. Folosirea îngrăşămintelor chimice fosfatice în agricultură reprezintă o contaminare

directă a solurilor arabile cu cadmiu, acesta absorbindu-se în vegetale. Contaminarea produselor alimentare cu metale grele apare

şi în urma folosirii de insecticide şi fungicide ce conţin metale grele în

compoziţia lor. În afara produselor de origine animală, ca lapte, carne, ouă, prezenţa cadmiului este şi consecinţa consumului de apă sau furaje contaminate cu metale grele, a poluării apelor interioare sau a mărilor şi oceanelor în care trăiesc diferite specii de animale acvatice , a folosirii unor utilaje neadecvate în procesele tehnologice, sau depozitarea produselor în recipiente metalice, prelucrarea materiilor prime şi diferitele procedee de conservare ale produselor alimentare, se arată într-un studiu dedicat cadmiului în alimente și publicat în Revista de Igienă și Sănătate Publică.


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment