Vânzările totale de medicamente de uz veterinar în România au scăzut cu 47% între 2014 (109 mg/PCU) și 2020 (57,8 mg/PCU),  dar au crescut cu 7,3% între 2019 (53,9 mg/PCU) și 2020. Tendințe descrescătoare în acest interval au fost observate pentru aproape toate clasele de antibiotice, cu excepția fluorochinolonelor, a 3-a și a 4-a generație de cefalosporine și a unor antimicrobiene trecute la categoria „Altele”.

În 2020, cele mai vândute clase de antimicrobiene pentru animalele destinate consumului uman, exprimate în mg/PCU, au fost cele din clasa tetracicline (26,7%), peniciline (23,7%) și macrolide (13,2%).

Anul trecut, cantitatea totală de antibiotice pentru sectorul zootehnic a fost în România de 173,7 tone. În ce privește cantitatea de antibiotice administrată în funcție de PCU ( o unitate de mărime care ține cont de efectivul de animale și de greutatea medie la nivel de specie, pentru a exprima efectivul total în greutate totală ), aceasta a fost în România 57,8 mg/kg.

În Uniunea Europeană, s-a înregistrat anul trecut o creștere procentuală cu 6% față de 2019. În raport cu anul 2010, scăderea vânzării antibioticelor pentru sectorul zootehnic este una semnificativă, 43%.

Cu toate acestea, sunt câteva state membre unde au crescut vânzările de antibiotice pentru animale între 2010 – 2020: Polonia, Grecia, Bulgaria și Slovacia. Autorii raportului precizează însă că în cazul Bulgariei ar putea fi vorba de o suparapunere de date.

În Spania, cantitatea a fost de 154,3 mg/kg, una dintre cele mai mari din UE, dar în trecut a fost și mai mare, 418,8 mg/kg, în 2014.

În Franța, însă cantitatea a scăzut de la 133,6 mg/kg la 56,6 mg/kg, între 2010 – 2020.

Cea mai mică valoare a fost în 2020 în Norvegia ( precizăm că această țară scandinavă nu este membră UE, dar face parte din Spațiul Economic European și furnizează date statistice pentru Bruxelles ), numai 2,3 mg/kg de antibiotic.

Valori mari au fost calculate pentru Cipru ( 393,9 mg/kg ), Polonia ( 187,9 mg/kg ), Italia ( 181,8 mg/kg ), Portugalia ( 175,8 mg/kg ), Ungaria ( 169,9 mg/kg ) și Bulgaria ( 166 mg/kg ).

Raportul întocmit de agenția europeană responsabilă s-a bazat pe datele furnizate de distribuitorii de medicamente veterinare farmaciilor, medicilor veterinari și fermierilor.

foto cover @Lantulalimentar.ro


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment