Comisia Europeană a autorizat un preparat din extract de frunze de Melissa officinalis L./roiniță ( cu un conținut minim de 50% ) cu maltodextrină ( un aditiv obținut din amidon ) și dioxid de siliciu drept compus aromatizant pentru hrana tuturor animalelor.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ( EFSA ) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul din extract de frunze de Melissa officinalis L. nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, a sănătății umane sau asupra mediului. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că expunerea utilizatorilor la pulbere generată de aditiv nu constituie un motiv de îngrijorare. Cu toate acestea, nu au fost furnizate date privind proprietățile iritante pentru ochi sau piele și, prin urmare, nu s-a putut trage nicio concluzie cu privire la aceste aspecte. Datorită naturii aditivului, se poate presupune că este potențial sensibilizant atât pentru piele, cât și pentru căile respiratorii. Prin urmare, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri adecvate de protecție pentru a se preveni efectele negative asupra sănătății umane, îndeosebi în ceea ce privește utilizatorii aditivului.


EFSA a concluzionat că preparatul din extract de frunze de Melissa officinalis L. este recunoscut ca aromatizant pentru produsele alimentare, iar funcția sa în hrana pentru animale ar fi în esență aceeași ca în cazul produselor alimentare și, prin urmare, nu este necesară nicio demonstrare suplimentară a eficacității. În plus, autoritatea a verificat raportul referitor la metodele de analiză a aditivului în hrana pentru animale, transmis de laboratorul de referință.

Nu trebuie permisă utilizarea preparatului din extract de frunze de Melissa officinalis L. în apa de băut. Faptul că utilizarea preparatului din extract de frunze de Melissa officinalis L. drept compus aromatizant nu este autorizată în apa de băut nu exclude utilizarea sa în hrana combinată pentru animale care este administrată prin intermediul apei.

Pentru a face posibil un control mai bun, trebuie prevăzute anumite condiții. Mai exact, pe eticheta aditivului pentru hrana animalelor trebuie indicat conținutul recomandat. Atunci când acest conținut este depășit, pe eticheta preamestecurilor trebuie indicate anumite informații.

Deoarece nu există motive de siguranță care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a preparatului în cauză, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

foto cover ilsentierosas.it


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment