Producătorii agricoli care practică agricultura ecologică și vând direct consumatorului final produse ecologice neambalate ( fructe, legume, etc. ) sau preambalate, cu excepția hranei pentru animale, sunt scutiți de obligația de a-și notifica activitatea autorității competente ( MADR/DAJ ) și de obținerea certificatului pentru agricultura eco  de la autoritățile competente sau, după caz, de la autoritățile de control sau organismele de control.

Eliminarea notificării pentru această categorie de operatori înseamnă mai puțină birocrație pentru ei. În același timp, obținerea certificatului pentru agricultura eco ar fi presupus costuri anuale pentru micii producători, costuri de care sunt scutiți prin aplicarea noului regulament.

Există însă o regulă majoră de respectat: fermierii respectivi să nu producă, să nu pregătească și să nu depoziteze altfel decât în legătură cu punctul de vânzare, sau să nu importe astfel de produse dintr-o țară terță sau să nu subcontracteze astfel de activități unei părți terțe.

Totodată, au și câteva condiții de respectat:

(a) vânzările respective să nu depășească 5 000 kg pe an;

(b) vânzările respective să reprezinte o cifră de afaceri anuală pentru produse ecologice neambalate care nu depășește 20 000 EUR; sau

(c) costurile potențiale de certificare ale operatorului să nu depășească 2 % din cifra de afaceri totală pentru produse ecologice neambalate vândute de operatorul respectiv.

Dacă un stat membru decide să scutească operatorii menționați la primul paragraf, acesta poate stabili limite mai stricte decât cele stabilite la primul paragraf.

Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la decizia lor de a excepta operatori și cu privire la limitele până la care sunt exceptați operatorii respectivi.

ATENȚIE! Micii fermieri care au fost scutiți de notificare și de obținerea certificatului pentru agricultura eco pot fi controlați  pentru 1. verificarea îndeplinirii cerințelor pentru scutire și 2. verificarea produselor vândute.

Micii fermieri se pot asocia pentru a forma un grup de operatori, pentru a suporta mai ușor cheltuielile aferente conversiei și obținerii certificatului pentru agricultura eco.

Fiecare grup de operatori:

(a) este alcătuit numai din membri care sunt fermieri sau din operatori care produc alge sau animale de acvacultură și care, în plus, pot fi implicați în prelucrarea, pregătirea sau introducerea pe piață de alimente ori de hrană pentru animale;

(b) este alcătuit numai din membri:

(i) al căror cost de certificare individual reprezintă mai mult de 2 % din cifra de afaceri a fiecărui membru sau din producția sa ecologică standard și a căror cifră de afaceri anuală pentru producția ecologică nu depășește 25 000 EUR sau a căror producție ecologică standard nu depășește 15 000 EUR pe an; sau

(ii) care dețin fiecare exploatații de maximum:

— cinci hectare,

0,5 hectare în cazul serelor, sau

— 15 hectare, exclusiv în cazul pajiștilor permanente;

(c) este stabilit într-un stat membru sau într-o țară terță;

(d) are personalitate juridică;

(e) este alcătuit numai din membri ale căror activități de producție se desfășoară în proximitate geografică una față de cealaltă;

(f) instituie un sistem comun de comercializare pentru produsele produse de grup; și

(g) instituie un sistem de controale interne care cuprinde un set documentat de activități și proceduri de control, potrivit căruia o anumită persoană sau un anumit organism este responsabil(ă) cu verificarea respectării prezentului regulament de către fiecare membru al grupului.

Fermierii interesați să practice agricultura ecologică pot cere informații de la organismele de control aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2021, dar aplicarea acestuia a fost amânată din cauza pandemiei Covid-19, prin REGULAMENTUL (UE) 2020/1693 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 noiembrie 2020.

foto cover @Lantulalimentar.ro


Dacă ți-a plăcut acest articol, sprijină și tu Lanțul Alimentar donând orice sumă aici: RO89RNCB0072170905570001 (RON)

Write A Comment